Nghĩa đen, nghĩa bóng là gì? Sự khác biệt?

Nhiều người hỏi liệu ý nghĩa của một câu có được xác định theo nghĩa đen và nghĩa bóng hay không. Đặc biệt, nhiều khía cạnh có ý nghĩa hơn được chứa đựng trong ca dao và tục ngữ. Vậy từ láy và từ láy là gì? Trong tiếng Việt nói và viết làm thế nào để tách nghĩa đen và nghĩa bóng?

I. Nghĩa đen, nghĩa bóng là gì?

Nghĩa đen, nghĩa bóng là gì

Nghĩa đen, nghĩa bóng là gì

Nghĩa đen và nghĩa bóng luôn gắn liền với nhau. Có thể nói, hiện tượng đa lớp nghĩa của từ, của câu đã trở thành 1 nghệ thuật trong ngôn ngữ tiếng Việt.

1. Nghĩa đen là gì?

Mỗi từ bao giờ cũng có một nghĩa chính, nghĩa gốc và còn gọi là nghĩa đen. Nghĩa đen là nghĩa trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, dễ hiểu; nghĩa đen không hoặc ít phụ thuộc vào văn cảnh.

Nghĩa gốc của một từ hoặc một câu nói có thể được gọi là nghĩa đen. Thông thường, mọi người tập trung đầu tiên vào nghĩa gốc và sau đó nghĩ đến nghĩa bóng sâu hơn của nó.

Nghĩa đen và nghĩa bóng của câu gắn liền với nhau

2. Nghĩa bóng là gì?

Là nghĩa có sau (nghĩa chuyển, nghĩa ẩn dụ), được suy ra từ nghĩa đen. Muốn hiểu nghĩa chính xác của một từ được dùng, phải tìm nghĩa trong văn cảnh.

– Ngoài ra, cũng có một số từ mang tính chất trung gian giữa nghĩa đen và nghĩa bóng, đang chuyển dần từ nghĩa đen sang nghĩa bóng.

Để hiểu chính xác nghĩa ẩn sau nghĩa đen là gì, đòi hỏi vốn hiểu biết nhất định về từ vựng, ngữ nghĩa tiếng Việt. Bên cạnh đó, sự linh hoạt trong suy xét và ngữ cảnh cũng giúp chúng ta dễ xác định lớp nghĩa bóng hơn.

II. Làm sao để phân biệt nghĩa đen và nghĩa bóng?

Làm sao để phân biệt nghĩa đen và nghĩa bóng?

Làm sao để phân biệt nghĩa đen và nghĩa bóng?

Nếu như bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt nghĩa đen, nghĩa bóng của câu, thì có thể dựa trên những bước dưới đây

1. Xác định nghĩa đen dựa trên nghĩa đơn thuần của từ ngữ

Khi đọc vào 1 câu nào đó, nếu chỉ dựa trên nghĩa của từng chữ ghép lại, thì bạn sẽ hiểu được lớp nghĩa đen (nghĩa gốc)

Ví dụ: các cách giải thích đa nghĩa của ca dao và tục ngữ thường xuất hiện. Lớp nghĩa đầu tiên là lớp nghĩa nổi trên mặt câu. Còn câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, khi ăn quả ngụ ý, nghĩa đen là nhớ lại công lao người đã gieo hạt, trồng cây.

2. Đặt câu nói vào hoàn cảnh nhất định để xác định nghĩa bóng

Đặt câu nói vào hoàn cảnh nhất định để xác định nghĩa bóng

Đặt câu nói vào hoàn cảnh nhất định để xác định nghĩa bóng

Nghĩa bóng được xác định khi chúng ta suy luận, đặt nghĩa đen vào hoàn cảnh nhất định.

Khi nghĩ đến nghĩa bóng của câu “Ăn quả nhớ người trồng cây” chúng ta có thể hiểu được “Ăn quả làm gì”, chính là kết quả của nó. “Quả” Như vậy, nghĩa bóng của cụm từ này là chúng ta phải ghi nhớ và cảm ơn những người đã đạt được những kết quả này khi chúng ta tận hưởng thành quả.

Nói một cách hình tượng, đó là một vấn đề quan trọng mà chúng ta phải biết. Bởi vì nhiều cụm từ tiếng Việt không chỉ mang nghĩa đen mà còn mang nghĩa bóng sâu xa. Vì vậy, hãy hiểu xen kẽ nghĩa đen và nghĩa ẩn dụ, để cảm nhận hết tầm quan trọng của những câu nói, ca dao, tục ngữ, … trong tiếng Việt. Hãy theo dõi Caohonmoingay để có thêm nhiều bài viết hay nhé!